Hjelpemiddeltjenesten

Hjelpemiddeltjenesten er kommunens adresse for utlevering og innlevering av alle hjelpemidler.

Alle som bor i Rana kommune, og tilreisende med midlertidig opphold, kan låne enklere hjelpemidler fra hjelpemiddeltjenesten for en periode på inntil 2 år.
 Ved behov utover 2 år, bør brukerne ta kontakt med ergoterapeuter, ta kontakt med fysioterapeuter, hjemmetjenesten eller fastlegen.