Dagsverk

Dagsverk er et kommunalt lavterskeltiltak rettet mot mennesker med rusavhengighet, og har tilholdssted på Bakeribygget.

  • At tiltaket er lavterskel betyr at du som vil benytte deg av tjenesten ikke trenger henvisning, samt at du selv bestemmer når du vil benytte deg av tiltaket.
  • Du kan møte opp på Bakeribygget mandag - torsdag innen kl. 09.30. Det blir da gitt tilbud om arbeid i 4 timer, og betaling blir gitt etter endt arbeidsdag. Beløpet er 200 kroner.
  • Arbeidet er variert. Alt fra oppussing og vedlikehold av bygningsmasse, til snømåking, gressklipping og henting av mat fra butikker som leveres til Frelsesarmeen.
  • Det tilbys frokost i våre lokaler hver dag kl. 09.00 - 10.00. Frokosten er gratis.

Dersom du ønsker mer informasjon om tilbudet, er du velkommen til å kontakte oss på tlf: 952 54 383.

Velkommen til oss 😊

Følg oss gjerne på Facebook