Housing First

Housing First er en metode for varig bosetting og oppfølging av personer med rus- og psykiske utfordringer. 

Målsetting med Housing First er å gi et tilbud som bidrar til at bostedsløse personer med rus og/eller psykiske utfordringer, sikres en varig trygg bolig med helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Hvem kan få tilbudet?

 • deg som er over 18 år, og har vært bostedsløs over lang tid

 • deg som har en vanskelig fortid, og som av ulike grunner ikke har nytt godt av tradisjonelle ordninger

 • deg som har minst tro på at du kan finne bolig på egenhånd

Oppfølging av Housing First vil være avhengig av hva du som deltaker selv ønsker, og hva som er viktigst her og nå. Vi samordner tjenestene etter ditt behov, og det er du som avgjør rekkefølgen på tjenesten. Du må være åpen for å motta hjelp minimum en gang per uke.

Tjenesten er vedtaksbasert.

Housing first sine 8 kjerneprinsipper: 

 • respekt og varme i møte med mennesket
 • bolig er en menneskerett
 • selvstendige leiligheter spredt i vanlige bomiljøer
 • skille mellom bolig og tjenester
 • brukerstyring
 • forpliktet til å yte tjenester så lenge det er nødvendig
 • recoveryorientert
 • skadereduksjon

Housing first innebærer vanligvis tre typer tjenester:

 • boligtjeneste
 • klinisk tjeneste
 • tverrfaglig tjeneste

Vi har ett tett samarbeid opp mot behandlingsinstitusjoner, fengsel og andre instanser der du som deltaker måtte ønske samarbeid.

Hvem er vi?

Housing First er en del av seksjon boligtjeneste som er underlagt avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester. Vi som jobber her er sosionom og barnevernspedagog med lang arbeidserfaring innen psykisk helse og rus.