FACT team- Nord Helgeland

FACT er et tverrfaglig team som kan etablere en stabil og sterk relasjon til brukerne over tid. Teamet jobber gjerne med et langsiktig perspektiv for å bedre kvaliteten på flere livsområder der hvor personen befinner seg.

Hva er FACT?

Flexible Assertive Community Treatment-team (FACT) er et behandlingstilbud til mennesker over 18 år som ikke har behandlingsmessig nytte av de etablerte ordinære tilbudene i kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten.

  • Målgruppen for FACT er mennesker med psykoselidelser, bipolar lidelse, og sammensatte livsutfordringer, ofte i kombinasjon med rusmiddelbruk.
  • FACT er fleksibel, aktivt oppsøkende behandling og oppfølgning for mennesker med alvorlig psykisk lidelse.
  • Målet med oppfølgning fra et FACT team, er at du skal få tilbud om samlet og helhetlig behandling og oppfølgning der du bor og har ditt sosiale nettverk.
  • Den aktivt oppsøkende delen handler om at oppfølgningen ofte skjer hjemme hos deg og i nærmiljøet rundt.
  • Den fleksible delen handler om at et FACT-team kan følge opp tett i perioder når det trengs, og mindre i perioder der du vil klare deg mer på egenhånd.
  • Den helhetlige delen handler om at et FACT-team kan hjelpe deg med andre ting enn psykisk helse. Teamet fungerer som brobygger til andre tjenester og aktiviteter, og kan hjelpe med å bygge sosialt nettverk.

Henvisning til FACT

Du trenger en henvisning til spesialisthelsetjenesten for å få tilbud fra FACT. Dette kan fastlegen din hjelpe deg med. Det er viktig å fortelle grundig om hvordan lidelsen din påvirker deg og hverdagslivet ditt.

Er du allerede i behandling?

Da kan du ta opp med din behandler om FACT kan være aktuelt for deg. Dette gjelder også de som får psykisk helsehjelp i kommunen.

FACT-teamet

Fact-teamet består av 5  mennesker fra ulike faggrupper. Teamet består av psykiatriske sykepleiere, psykiater, sosionom og vernepleier . FACT-teamet fordeler alle brukere, og du får en fast behandler som har hovedansvaret for oppfølgingen. Flere team-medlemmer kobles på etter hvert for å hjelpe deg i arbeidet med å nå de målene du setter deg.

FACT er et langsiktig tilbud.