Rask psykisk helsehjelp

Dette er et lavterskeltilbud. Det betyr at du kan ringe selv, uten at du trenger henvisning fra fastlege. Det blir da gjort en kartlegging der vi sammen finner ut av om du er i målgruppen. Tilbudet er gratis og vi har kort ventetid. 

Tilbudet gjelder ikke ved komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi.

Rask psykisk helsehjelp kan kontaktes på telefon: 952 54 370 

Åpningstider for telefonhenvendelser er som følger:

Mandag og Torsdag kl. 09.00-11.00 og kl. 12.00-13.00

  • har du kjent at aktiviteter som før ga deg glede, nå bare er et ork?
  • har du en følelse av tristhet som du ikke kan forklare hvor kommer fra?
  • unngår du steder og situasjoner som egentlig er nøytrale, men som du kjenner ubehag knyttet til?
  • får du hjertebank, sterkt kroppslig ubehag og frykt i møte med noe som egentlig ikke er farlig?

Da kan kanskje Rask psykisk helsehjelp være noe for deg.

Vi tilbyr behandling for mild til moderat angst og depresjon. Teamet tilhører seksjon for psykisk helse og rus, og er satt sammen tverrfaglig med psykolog og sosionomer. Vi anbefaler alle å starte med introduksjonskurset.

Rask psykisk helsehjelp er ikke det samme som akutt hjelp. Hvis du har behov for akutt hjelp må du ringe fastlege eller legevakt (116 117). Ved akutte alvorlige skader, eller livstruende hendelser- ring 113

Hvem er tilbudet for?

Det kan være aktuelt med Rask psykisk helsehjelp for deg hvis du:

  • har angst- og/eller depresjonsplager som ikke er veldig hemmende for din hverdag, men likevel går ut over livskvaliteten din
  • er over 18 år
  • er innbygger i Rana kommune
  • ønsker en endring på din livssituasjon

Det legges opp til stor egeninnsats, samtidig som det er en fleksibel behandling.

Hva kan vi tilby deg?

Journalføring og innsyn

Rask psykisk helsehjelp er et helsetilbud, og har dokumentasjonsplikt etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Det opprettes helsejournal på alle som mottar tilbud hos oss. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging. Du har rett til innsyn i din egen journal.  

Vår adresse er:

Halvor Heyerdals vei 44, 8626 Mo i Rana