Jeg ønsker å bli fritidskontakt (støttekontakt)

Hva er en fritidskontakt?

En fritidskontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid.
Du kan være fritidskontakt for en person eller for en gruppe. Brukerens behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper.

Hvem kan bli fritidskontakt?

Alle som oppfyller kriteriene under kan søke om å bli fritidskontakt. De som trenger fritidskontakt er ulike, derfor må også fritidskontaktene være ulike.

  • Du trenger ingen formell utdannelse for å bli fritidskontakt
  • Du må ha interesse for å jobbe med mennesker
  • Du må ha plettfri vandel

Hva kan vi tilby?

En utrolig kjekk og lærerik jobb hvor du i stor grad kan påvirke og styre arbeidet selv.

  • Lønn etter fastsatte satser
  • Oppfølging / veiledning
  • Dekning av utgifter til aktiviteter inntil en viss sum
  • Kilometergodtgjørelse

Les mer om fritidskontakter

Du kan lese mer om det å være fritidskontakt på www.fritidforalle.no

Søk her