Miljø og helse i skoler og barnehager

Skoler og barnehager skal være godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det er helsemyndigheten i kommunen som godkjenner disse virksomhetene.