Miljø og helse i boliger

Boliger som leies ut eller på annen måte tilgjengeliggjøres for andre enn eier, skal tilfredsstille miljømessige krav vedrørende inneklima og stråling.