Reisende til og fra utlandet

Registreringsplikten for innreisende til Norge har opphørt med virkning fra 12/02/22 - 10:00

The registration obligation for travelers to Norway has ceased with effect from 12/02/22 - 10:00

Husk at både smittesituasjonen og innreisereglene kan endres raskt.