Koronavaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler fra 1.juli at personer som er 75 år eller eldre tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. 
Det er nå åpnet for timebestilling for vaksine for personer 75 år og eldre i uke 33 og uke 34. Det må ha gått minimum 4mnd. siden dose 3. 

Timebestilling 

Vaksineringen vil foregå i helsestasjonens lokaler i Midtre gate 4B (bygget på andre siden av veien for politistasjonen).   

Vaksinering for personer i høyrisikogruppe

Dersom du tilhører høyrisikogruppen som er anbefalt 4 doser og trenger tilpasning av vaksinering pga medisinsk behandling, eller du er anbefalt oppfriskningsdose 5 av din spesialist (alvorlig svekket immunforsvar av ulike grunner), vil kommunen tilrettelegge for det så langt det går. Behandlende lege/spesialist, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar. Immunsupprimerte ha bekreftelse fra behandlende lege/spesialist for 5. dose som tas med ved vaksinering. Se anbefalt intervall lengre ned på siden. 

Denne gruppen må ta kontakt med vaksinetelefonen på 950 04 433 for å avtale time. Åpningstiden er mandag og onsdag klokken 10.00 til 12.00

Ny oppfriskningsdose for 65-74 år og 18-64 med underliggende risikotilstander

Folkehelseinstituttet anbefaler at kommunene er klare til å starte vaksinering av 65-74 åringene og 18-64 med underliggende risikotilstander fra 1. september. Er under planlegging. Nærmere informasjon kommer. 

Tilbud om vaksinering for den øvrige delen av befolkningen: 

For de som ikke har tatt de vaksiner som anbefales og ønsker vaksine (Dose 1-2-3), vil dere få et tilbud etter sommerferien. Nærmere informasjon kommer så snart det er klart. 

Eksisterende anbefalinger om vaksinering opprettholdes som før. 

FHI anbefalinger. 

Bestill time  

Ønsker du vaksine kan du følge lenken under og bestille time. Hvis du ønsker å endre tidspunkt for en time du allerede har bestilt, kan du følge samme lenke eller gå inn gjennom lenken du fikk tilsendt sammen med timebekreftelsen. 

Dersom du tilhører høyrisikogruppen som er anbefalt fire vaksinedoser, eller du trenger tilpassing av tidspunkt for vaksinering på grunn av behandling, vil kommunen tilrettelegge for det så langt det går. 

For generelle spørsmål om korona, vaksinering, pass, finner dere informasjon selv på helsenorge.no evt. ring den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015. 

Vaksinasjonstelefonen

Rana kommune ønsker primært at folk bruker bestilling via Helseboka. De som ikke har mulighet, eller får til å bestille time via Helseboka kan i uke 33 og 34 kontakte vaksinasjonstelefonen 950 04 433. Fordelen med å bestille på nett er at man får fylt ut helseregistreringsskjemaet i forkant, og slipper å ha gjennomgang av helseopplysninger på vaksinasjonsklinikken. Vaksinetelefonen har åpent mandag og onsdag klokken 10.00 til 12.00.

Intervaller 

Husk at det må gå minimum: 

 •  8 uker mellom dose 1 og 2 for 5 - 17 år 

 •  4 uker mellom dose 1 og 2 for 18-99 år (kan gå 3 uker mellom 2 Pfizerdoser) 

 • 20 uker mellom dose 2 (grunnvaksinering) og 3 (oppfriskningsdose) 

 • 4 uker mellom dose 2 og 3 (grunnvaksinering) for de med alvorlig svekket immunforsvar 

 • 3 mnd. mellom dose 3 (grunnvaksinering) og 4 (oppfriskningsdose) for de med alvorlig svekket immunforsvar 

 • 4 mnd. mellom dose 3 (oppfriskningsdose) og 4 (ny oppfriskningsdose – 65 år og eldre) 

 • 3 mnd. mellom dose 4 (oppfriskningsdose) og 5 (ny oppfriskningsdose for de med alvorlig svekket immunforsvar 

 

Timebestilling 

  

Vaksinetyper 

Vi vaksinerer med både Pfizer og Moderna så lenge vi har begge. Barn og unge under 18 år skal bare ha Pfizer. De under 30 år anbefales Pfizer. 

Skjemaer som må fylles ut og tas med til vaksinering av barn - både for dose 1 og dose 2 

 1. Egenerklæringsskjema  

 1. Samtykkeskjema - gjelder alle som ikke har fylt 16 år. (Må samtykke fra begge foresatte, dersom begge har foreldreansvar) 

Doser 

 • 5-11 år: Kan få 2 dose (se vedlagt lenke - anbefaling fra FHI) 

 • 12-17: Kan få 2 doser (se vedlagt lenke - anbefaling fra FHI) 

 • 18 – 99: Kan få 3 – 5 doser (nr.3 er en oppfriskningsdose), evt. 4 dose som oppfriskningsdose hvis alvorlig svekket immunforsvar og fått 3 doser som grunnvaksinering (må ha dokumentasjon). 

 • 80 år og eldre: Kan få ny oppfriskningsdose (dose 4) 

 • Gjennomgått covidinfeksjon tilsvarer 1 vaksinedose, hvis det har gått lang nok tid mellom infeksjon og vaksine (3 uker). Hvis usikker ta kontakt med koronatelefone