Koronavaksine

Fra og med neste uke kan alle over 18 år få oppfriskningsdose med koronavaksine

Rana kommune tilbyr oppfriskningsdose til alle som er 18 år og eldre fra og med neste uke. Vaksineringen vil foregå i helsestasjonens lokaler Midtre gate 4b, 8624 Mo i Rana. Om du ønsker vaksine kan du bestille deg time her:

 Timebestilling 

Det er kun mulig å bestille time digitalt.

Folkehelseinstituttet anbefaler personer som er eldre enn 65 år og yngre personer med risikofaktorer å ta en oppfriskningsdose.

"Friske personer i aldersgruppen 18-65 år som har fått to eller tre vaksinedoser eller har gjennomgått koronainfeksjon er fra før godt beskyttet mot alvorlig forløp, og vil nok ikke bli bedre beskyttet mot alvorlig sykdom av en ekstra vaksinedose. Det er også usikkert hvor godt og hvor lenge en ekstra dose beskytter mot å bli syk og å smitte videre. For denne gruppen er oppfriskningsdosen et tilbud, men ikke en anbefaling sier kommuneoverlege Frode Berg."

Det vil være tilbud om koronavaksine følgende uker: 48 - 49- 50

Vaksinasjon vil gjøres med oppdaterte vaksiner fra Pfizer. De oppdaterte vaksinene dekker både det opprinnelige viruset og varianter av koronaviruset som sirkulerer nå.

Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose eller gjennomgått covid-19 infeksjon er minimum 4 måneder.

Har du allerede fått fire eller fem vaksinedoser skal du ikke ha flere vaksinedoser.

Rana kommune har ikke planer om å opprettholde tilbud om koronavaksinasjon etter nyttår. De som ønsker oppfriskningsdose med koronavaksine må derfor benytte seg av tilbudet i desember.

Timebestilling 

 

 

Nye anbefalinger fra fhi om vaksinasjon etter gjennomgått koronainfeksjon

Det anbefales nå å vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose etter gjennomgått koronainfeksjon. Personer som ønsker det tidligere, kan tilbys vaksine forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning.

Bestill time

Ønsker du vaksine kan du følge lenken under og bestille time:

Timebestilling

Hvis du ønsker å endre tidspunkt for en time du allerede har bestilt, kan du følge samme lenke eller gå inn gjennom lenken du fikk tilsendt sammen med timebekreftelsen.

I Rana kommune kan det kun bestilles time via Helseboka. I Helseboka får man får fylt ut helseregistreringsskjemaet , og slipper å ha gjennomgang av helseopplysninger når du kommer til vaksinasjon.

Vaksinering for personer i høyrisikogruppe

Dersom du tilhører denne gruppen (alvorlig svekket immunforsvar av ulike grunner), og trenger tilpasning av vaksinering pga medisinsk behandling, vil kommunen legge til rette for det så langt det går. 

Intervaller

Husk at det må gå minimum:

 • 8 uker mellom dose 1 og 2 for 5 - 17 år
 • 4 uker mellom dose 1 og 2 for 18-99 år (kan gå 3 uker mellom 2 Pfizerdoser)
 • 20 uker mellom dose 2 (grunnvaksinering) og 3 (oppfriskningsdose)
 • 4 uker mellom dose 2 og 3 (grunnvaksinering) for de med alvorlig svekket immunforsvar
 • 3 mnd. mellom dose 3 (grunnvaksinering) og 4 (oppfriskningsdose) for de med alvorlig svekket immunforsvar
 • 3 mnd. mellom dose 4 (oppfriskningsdose) og 5 (ny oppfriskningsdose for de med alvorlig svekket immunforsvar
 • 4 mnd. mellom dose 3 (oppfriskningsdose) og 4 (ny oppfriskningsdose) for 65 år og eldre
 • 4mnd. Mellom dose 2 (grunnvaksinering) og 3 (oppfriskningsdose) og 3 (oppfriskningsdose) og 4 (ny oppfriskningsdose) for gravide i 2 og 3 trimester
 • 4.mnd mellom dose 2(grunnvaksinering) og 3 (oppfriskningsdose) i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Vaksinetyper

Pfizervaksine: Comirnaty Original/Omicron BA.1, som er anbefalt til bruk i videre oppfriskningsvaksinering.

Skjemaer som må fylles ut og tas med til vaksinering av barn - både for dose 1 og dose 2

1. Egenerklæringsskjema(hvis ikke fyllt ut på nett ved bestilling av time)

2. Samtykkeskjema - gjelder alle som ikke har fylt 16 år.(Må ha samtykke fra begge foresatte, dersom begge har foreldreansvar)

Doser

 • 5-11 år: Kan få 2 doser 
 • 12-17: Kan få 2 doser 
 • 18 – 99 år: Kan få 3 doser
 • 65 år og eldre: Kan få 4 doser
 • 18 – 99 i høyrisiko: Kan få 5 doser hvis alvorlig svekket immunforsvar og fått 3 doser som grunnvaksinering.
 • 18-64 år m/underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp: Kan får 4doser
 • 12-17 år med alvorlig grunnsykdom: Kan få 3 doser
 • Gravide i 2-3 trimester: Kan få 4 doser