NAV Rana

Informasjon

Telefon: 55 55 33 33 

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Brukere med avtaler blir hentet av veilederen sin i venterommet til avtalt tid.

For de uten avtaler har vi åpent fra mandag til og med fredag mellom kl.12.00-14.00. Her kan du låne PC og få hjelp med søknader og annet.
Vi er alltid to verter til stede for å hjelpe deg ved behov. Vi kan maks hjelpe 2-3 stykker i gangen, så det kan bli ventetid.

Innsending av skjemaer:
Skal du sende søknader og skjemaer kan du bruke NAVs skjemaveileder.
Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Papirsøknader på dagpenger og sosialhjelp ligger på venterommet, men har du BankID bør du levere elektronisk. Det er både raskere og sikrere. Du kan også ettersende vedlegg digitalt.

For ikke digitale brukere kan du også skrive beskjeder og legge i postkassen. Posten blir hentet to ganger daglig.
Det er blanke ark, penner og konvolutter i venterommet. Har du regninger, kontoutskrifter og annet du vil levere til NAV Rana, så kan du legge det i postkassa.
Husk å skrive navn og fødselsdato på så vi vet hvem det gjelder.

NAVs kontaktsenter betjener henvendelser fra alle brukere: