Innsatsteamet i Rana kommune

Hvis du har hatt en skade, endring i funksjon, helse- eller livssituasjon, kan innsatsteamet være noe for deg. 

Hva gjør innsatsteamet?

Innsatsteamet tilbyr opptrening i daglige aktiviteter, og kan bistå deg til å gjenvinne funksjon og mestre dagliglivet. Teamet består av sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og tekniker.

Målgruppe

  • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller institusjon som har behov for tverrfaglig hjelp.
  • Hjemmeboende som har et plutselig eller gradvis fall i funksjon, og som ønsker å oppnå et bedre funksjonsnivå.

Aktuelle tiltak kan være

  • Kartlegge helsetilstand og forhold som hindrer deg i å utføre aktiviteter og gjøremål du ønsker å gjøre.
  • Formidle kunnskap om sykdom og konsekvenser av denne, samt viktige forholdsregler i livsførsel.
  • Funksjonsutredning, fysisk funksjonstrening og trening i å utføre og delta i dagliglivsaktiviteter i og utenfor hjemmet.
  • Tilrettelegging av bolig/omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler.

Kriterier og vilkår 

Du må være motivert for å heve ditt funksjonsnivå og finne løsninger på utfordringer i hverdagen.

Tidsavgrenset innsats

Innsatsteamet jobber sammen med deg i en tidsavgrenset periode. Dine mål og ønsker om aktivitet, er utgangspunktet for vårt arbeid. Teamet samarbeider tett med andre tjenester i kommunen, blant annet hjemmetjenesten når det er behov for videre oppfølging.