Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er praktisk hjelp i hjemmet og et tilbud til deg som er avhengig av hjelp og bistand i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hvem kan få hjemmehjelp?

Du kan søke om praktisk bistand eller hjemmehjelp hvis du har behov for hjelp til dagliglivets gjøremål på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Det er kommunen som i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester som er aktuelle. Du kan blant annet få hjelp til:

  • personlig stell og hygiene
  • rengjøring
  • klesvask

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk helse- og omsorgstjenester

Hva koster det 

Alle som får hjemmehjelp må betale en egenandel. Egenandelen regnes ut fra inntekt og fastsatte satser.

Betalingssatser for praktisk bistand og opplæring hjemmet 2022
Husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag: Minstepris og pris per time: Makspris per måned:
Under 2G (212 798 kr): 111 kr 215 kr
Minstepris og pris per time for hjelp inntil 7 timer per måned Pris for abonnement, hjelp fra 7 timer per måned
2G til 3G (212 798 kr til 319 196 kr): 242 kr 1 694 kr per måned
3G til 4G (319 197 kr til 425 595 kr): 388 kr 2 716 kr per måned
Minstepris og pris per time for hjelp inntil 8 timer per måned Pris for abonnement, hjelp fra 8 timer per måned
4G til 5G (425 596 kr til 531 994 kr): 420 kr 3 360 kr per måned
Minstepris og pris per time for hjelp inntil 9 timer per måned Pris for abonnement, hjelp fra 9 timer per måned
Fra 5G (531 995 kr): 420 kr 3 780 kr per måned
G= Grunnbeløpet i folketrygden, pr. 01.05.21 er 1G 106 399 kroner. Betaling per time skal ikke overstige selvkost, som i 2021 er 420 kroner per time.