Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er alt fra enkle produkter du kan kjøpe selv, til avanserte hjelpemidler fra NAV og kommunen. Teknologiske hjelpemidler skal bidra til at du føler deg trygg hjemme, har mulighet til å bo lengre i egen bolig og oppleve økt egenmestring med hjelp fra teknologien.

Et godt liv handler ofte om å få lov til å gjøre det du trives med. I perioder i livet kan det kreves litt mer planlegging. Det er mye du kan gjøre selv for å planlegge livet ditt.

For tips og råd i planleggingen 

Ut over det du kan gjøre selv så tilbyr kommunen hjelpemidler for å tilrettelegge hverdagen din. Det vil bli individuelt vurdert hva som er det beste hjelpemiddelet for nettopp deg eller ditt familiemedlem.