Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er alt fra enkle produkter du kan kjøpe selv, til avanserte hjelpemidler fra NAV og kommunen. Hjelpemidlene skal bidra til at du føler deg trygg hjemme, har mulighet til å bo lengre i egen bolig og oppleve økt egenmestring med hjelp fra teknologien.

Felles for alle  hjelpemidler vi tilbyr, er at det vil bli individuelt vurdert hva som er det beste hjelpemiddelet for nettopp deg eller ditt familiemedlem.