Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet i Rana kommune kan bistå med kartlegging av mulig begynnende demenssykdom, og kan gi råd og veiledning til enkeltpersoner og pårørende.

Hva gjør hukommelsesteamet?

Hukommelsesteamet samarbeider med fastleger, hjemmetjenesten, tildelingskontoret og annet helsepersonell i kommunen. Hukommelsesteamet bidrar der det er mistanke om begynnende demenssykdom, og har hovedfokus på personer over 65 år, og deres pårørende.

Teamet kan bistå med:

  • Utredning for å kartlegge om problemet skyldes demenssykdom. Kartleggingen som gjøres er ofte ledd i en videre utredning. Det er derfor viktig at det er samarbeid med fastlegen hele veien.
  • råd og veiledning
  • oversikt over tjenestetilbudet fra pleie- og omsorgstjenesten
  • tilrettelegging i daglige aktiviteter, herunder enkle hjelpemidler og dagtilbud
  • oppfølging

Hvordan henvise til hukommelsesteamet?

  • Snakke med fastlegen til den det gjelder
  • Sende bekymringsmelding skriftlig eller per telefon til tildelingskontoret
  • Personen selv kan ta kontakt
  • Hjemmetjenesten eller annet helsepersonell

 

Pårørendeskole
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demenssykdom kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demenssykdom og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demenssykdom, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskole gjennomføres hver høst.
Informasjon om pårørendeskole og påmelding publiseres på denne siden.