Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet i Rana kommune kan bistå med kartlegging av mulig begynnende demenssykdom, og kan gi råd og veiledning til enkeltpersoner og pårørende.

Hva gjør hukommelsesteamet?

Hukommelsesteamet samarbeider med fastleger, hjemmetjenesten, tildelingskontoret og annet helsepersonell i kommunen. Hukommelsesteamet bidrar der det er mistanke om begynnende demenssykdom, og har hovedfokus på personer over 65 år, og deres pårørende.

Hukommelsesteamet kan bistå med:

 • Utredning for å kartlegge om problemet skyldes demenssykdom. Kartleggingen som gjøres er ofte ledd i en videre utredning. Det er derfor viktig at det er samarbeid med fastlegen hele veien.
 • Råd og veiledning til pasienten selv og pårørende.
 • Oversikt over tjenestetilbudet fra pleie- og omsorgstjenesten.
 • Tilrettelegging i daglige aktiviteter, herunder enkle hjelpemidler og dagtilbud.
 • Oppfølging cirka hver 6. måned.

Hvordan henvise til hukommelsesteamet?

 • Snakke med fastlegen til den det gjelder.
 • Sende bekymringsmelding skriftlig eller per telefon til tildelingskontoret.
 • Personen selv kan ta kontakt.
 • Hjemmetjenesten eller annet helsepersonell.

 

 

Pårørendeskole

Hver høst arrangerer hukommelsesteamet pårørendeskole, for de som er pårørende til personer med demens.  
Pårørendeskolen har som mål å gi deg: 

 • Kunnskap om demens (sykdomslære og adferdsendringer) 
 • Verktøy for å ivareta deg som pårørende i møte med den demensrammede (kommunikasjon, mestringsstrategier).
 • Kunnskap om juridiske rettigheter og aktuelle helse- og omsorgstjenester.
 • Erfaringsutveksling og støtte i rollen som pårørende i samtalegrupper på slutten av hvert kurs

 

Påmelding og oppstart av pårørendeskole, publiseres på hjemmesiden i god tid før pårørendeskolen starter. 

 

Demenskoret

Demenskoret er et samarbeid med Rana frivillighetssentral,  hukommelsesteamet i Rana kommune og kordirigentene Jonette Solberg og Karoline Rånes Fagerheim. De møtes hver tirsdag ettermiddag på Mo Aktivitetshus hvor de synger, drikker kaffe og har det trivelig sammen. For mer informasjon om demenskoret se: rana frivillighetssentral demenskoret

 

Aktivitetsvenn for personer med demens

Aktivitetsvenn er et samarbeid mellom Rana Frivilligsentral, Rana kommune og Nasjonalforeningen for Norsk Folkehelse.  Aktivitetsvenn  frivillig arbeid, med personer som har demens. For mer informasjon om aktivitetsvenn se: Rana frivillighetssentral aktivitetsvenn