Legevakt

Rana interkommunale legevakt ligger ved gamle Selfors sykehjem, i tilknytning til Helgelandssykehuset, avdeling Rana, Rana interkommunale legevakt kan nås på telefon 116 117 

Legevakta tar imot pasienter mellom klokken 16.00 til 08.00 på hverdagene. På dagtid vil du bli bedt om å kontakte fastlege. I helg og helgedager tar legevakten imot pasienter hele døgnet. 

Ved livstruende, akutte tilstander, ulykker, forgiftninger etc. må du ringe nødnummer 113

Legevakten i Rana skal kontaktes ved akutt sykdom, skader og forverring av sykdom, når dette ikke kan vente til første ordinære arbeidsdag hos fastlegen. På dagtid er legevaktstelefonen betjent av helsepersonell. De vil henvise til fastlegen, som hver dag har satt av tid til øyeblikkelig hjelp.

Varige/kroniske tilstander vil som hovedregel ikke bli behandlet av legevakta, men av din fastlege. Legevakta fornyer ikke sykemeldinger/resepter og henviser vanligvis ikke til fysikalsk behandling eller sykehus/spesialist for videre utredning og behandling.

 

Helsehjelp på dagtid​ for deg uten fastlege

Gjestepasienter (for eksempel turister, skoleelever og studenter), eller innbyggere som av andre grunner mangler fastlege, kan kontakte Rana lokalmedisinske senter på ​telefon 75 14 32 00.​