Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam gir omsorg og støtte til mennesker som har opplevd brå og uventet død av nærstående i forbindelse med selvmord, ulykker, akutt sykdom, voldshandlinger eller barnedød.

Vi bistår også rammede/overlevende som har vært utsatt for livstruende/traumatiske hendelser. Gjelder også når ulykken har skjedd utenfor kommunen.

Henvendelse til Psykososialt kriseteam

Kriseteamet aktiveres av akuttinstansene; legevakt, politi, sykehus, eller vakthavende prest. Den instans som er tilstede skal fortløpende melde til kriseteamet om hva som har skjedd, og hvem som er rammet.

Pårørende/etterlatte informeres om tilbudet, og får spørsmål om de ønsker kontakt med en gang, eller om de vil avvente noe.