KREATIV FRITID - for de yngste

Kreativ fritid er et aktivt møtested for funksjonshemmede, deres nærmeste nettverk og ledsagere.

Aktivitetene kan være både ute og inne.

Kreativ fritid er et tilbud til deg som er fra 6 - 14 år der foresatte har mulighet til å være veldig delaktige.

Du kan komme sammen med familie eller ledsager om du ønsker og få en trygg tilnærming til kulturaktiviteter og bli kjent med andre og bygge nettverk.

Når vi møtes planlegger vi hva vi skal gjøre resten av perioden/halvåret ut i fra interesser og ønsker for opplevelser og mestring.

  • Vi samarbeider med det lokale kulturlivet og søker mestring og glede for alle involverte. Vi samarbeider med skolen, de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og kommunens ulike avdelinger.

Aktiviteten har base i vårt aktivitetslokale. Lokalet er under oppbygging.

  • Mandager kl.18:00-20:00, samling ca. hver 14. dag etter oppsatt plan.

Se egen aktivitetsplan lengere ned på siden.

Vet du om noen som kunne ha glede av å være med i en slik gruppe?

Ta kontakt for en prat med Liv Karin Rørvik tlf. 952 54 223