Creative Dance

Creative Dance er en dansetime for funksjonshemmede, og er et samarbeid mellom Kraft Dansestudio og kulturtiltak for funksjonshemmede.

I denne timen leker vi oss med dans og bevegelser til variert musikk.

Creative dance har tatt juleferie !

Vi starter opp treningen igjen i slutten av januar 2022. Det vil komme nærmere beskjed om dette.

Timen er spesielt tilrettelagt funksjonsnivået til deltakerne. Vi jobber med motorikk og å få en forståelse av hvordan vi kan bruke kroppen som en bevegelses- og uttrykksform. Bevegelsene skal være funksjonelle, føles bra for kroppen og være enkle å utføre. Det er rom for å være kreative, og vi vektlegger at treningen er lystbetont og lekpreget.

Dans fremmer blant annet bevegelighet, balanse, koordinasjon og kondisjon. Men enda viktigere gir dans glede, mer selvtillit og følelsen av å være en del av et fellesskap. Dans fremmer livsglede. 

Timen går hver torsdag kl. 19.00- 20.00, og er beregnet fra alderen 10 år og opp til voksen alder. Aktiviteten følger skoleruta.

For påmelding: Kraft Dansestudio eller send oss en Mail til: post@kraftdans.no 

Vi ønsker nye og gamle elever hjertelig velkommen. 

Fotografi av mennesker som danser som Michael Jackson - Klikk for stort bilde Ole Martin Krokstrand    

Har du spørsmål kan du også ringe Liv Karin Rørvik