Jeg ønsker å få fritidskontakt (støttekontakt)

Hva er en fritidskontakt?

En fritidskontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid.

Brukernes behov og interesser er utgangspunktet for aktiviteter.

Hvem kan få fritidskontakt?

Du kan søke om å få fritidskontakt på bakgrunn av sykdom, skade, eller nedsatt funksjonsevne. 

Les mer om fritidskontakter

Du kan lese mer om det å være fritidskontakt på Fritid for alle sine nettsider.

Slik søker du helse og omsorgstjenester

 

Søke støttekontakt      Fullmakt skjema (PDF, 70 kB)