Jeg ønsker å bli støttekontakt / fritidskontakt

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid.
Du kan være støttekontakt for en person eller for en gruppe. Brukerens behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper.

Hvem kan bli støttekontakt?

Alle som oppfyller kriteriene under kan søke om å bli støttekontakt. De som trenger støttekontakt er ulike, derfor må også støttekontaktene være ulike.

  • Du trenger ingen formell utdannelse for å bli støttekontakt
  • Du må ha interesse for å jobbe med mennesker
  • Du må ha plettfri vandel

Hva kan vi tilby?

En utrolig kjekk og lærerik jobb hvor du i stor grad kan påvirke og styre arbeidet selv.

  • Lønn etter fastsatte satser
  • Oppfølging / veiledning
  • Dekning av utgifter til aktiviteter inntil en viss sum
  • Kilometergodtgjørelse

Les mer om støttekontakter

Du kan lese mer om det å være støttekontakt på Fritid for alle sine hjemmesider

Registrer deg som støttekontakt her (PDF, 48 kB)

Registreringsskjema for støttekontakt sendes per post til:

Tildelingskontoret

Mellomvika 5, 8622 Mo i Rana
Postboks 173, 8601 Mo i Rana

Felles epost: tildkont@rana.kommune.no
Telefon 75 14 66 80
ÅpningstiderMandag - fredag kl. 08:00 - 15:00