Detaljregulering Kongsveien - planprogram for plan 2191

Her finner du dokumentene til forslaget om detaljreguleringen i Kongsveien.

2021-11-15 Planprogram Kongsveien.PDF (PDF, 3 MB)

Saksfremlegg til utvalg for miljø, plan og ressurs. Fastsetting av planprogram for plan 2191 Detaljregulering for Kongsveien(2) (PDF, 174 kB)

Protokollutdrag fra møtet i utvalg for miljø, plan og ressurs. Fastsetting av planprogram for plan 2191 Detaljregulering for Kongsveien (PDF, 48 kB)

Kunngjøring av fastsatt planprogram for plan 2191 - Detaljregulering Kongsveien.PDF (PDF, 71 kB)