Detaljregulering for Beltlia - plan 8062

Her finner du dokumentene til forslaget om detaljreguleringen for Beltlia.

7_Plan 8062 - Referat oppstartsmøte - 2014 (PDF, 76 kB)

20_Vegtegning_C100_adkomstveg (PDF, 4 MB)

3_8062_plankart_2021_offentlig_ettersyn (PDF, 10 MB)

4_8062_Reguleringsbestemmelser_høring og offentlig ettersyn (PDF, 278 kB)

6_Krav vedtatt i MPR med kommentar og vurdering (PDF, 417 kB)

9_Overorvnet VA-plan (PDF, 387 kB)

11_Lengdeprofil_Kvernbekken (PDF, 874 kB)

12_Plantegning_overvann (PDF, 2 MB)13_Plantegning_vann_og_avløp (PDF, 2 MB)

2_Saksframlegg for høring og offentlig ettersyn - Plan 8062 - Detaljregulering av Beltlia_2021 (PDF, 4 MB)

15_Utomhusplan_oversikt (PDF, 2 MB)

16_Utomhusplan_snitt (PDF, 2 MB)

14_Skredfarekartlegging Beltlia (PDF, 3 MB)

5_8062_planbeskrivelse_høring_og_offentlig_ettersyn (PDF, 6 MB)

17_ROS-analyse (PDF, 2 MB)

18_Barnehage_Skisse_Plan (PDF, 381 kB)

21_Lengdeprofil_adkomstveg_D1 (PDF, 213 kB)

19_Barnehage_Skisse_Snitt (PDF, 620 kB)

22_Lengdeprofil_veg_D2 (PDF, 269 kB)

24_Lengdeprofil_veg_D4 (PDF, 159 kB)

23_Lengdeprofil_veg_D3 (PDF, 300 kB)

25_Normalprofil_veg (PDF, 322 kB)

Plankart_2021_Alternativt_planforslag_1000_adkomst_ikke_vedtatt (PDF, 3 MB)

20_Vegtegning_C100_adkomstveg (PDF, 4 MB)

3_8062_plankart_2021_offentlig_ettersyn (PDF, 10 MB)

10_Notat om_Flom_Vannstand_Erosjon_i_Beltlia (PDF, 11 MB)

Plankart_2021_Alternativt_planforslag_1000_boligfelt_BFS6_ikke_vedtatt (PDF, 3 MB)

Plankart_2021_Alternativt_planforslag_1000_barnehage_ikke_vedtatt (PDF, 6 MB)

Plankart_2021_Alternativt_planforslag_1000_sørlige_boligfelt_ikke_vedtatt (PDF, 4 MB)

Plankart_2021_Alternativt_planforslag_ikke_vedtatt (PDF, 4 MB)

Plankart_2021_Alternativt_planforslag_1000_midtre_boligfelt_ikke_vedtatt (PDF, 8 MB)

Plankart_2021_Alternativt_planforslag_4000_ikke_vedtatt (PDF, 14 MB)

1_Vedtak MPR sak 40-21, plan 8062 (PDF, 115 kB)