Mindre endring av reguleringsplan

Hvis du ønsker justeringer av reguleringsformål, byggegrenser, veitraséer eller lignende, kan dette i mange tilfeller behandles som en mindre endring av reguleringsplanen. Det gjelder endringer som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen, eller som ikke går ut over hovedrammene i planen. Slike justeringer har en enklere saksbehandling enn vanlige reguleringsplaner.

Hvordan søker du om mindre endring?

Send et brev til kommunen hvor du beskriver

  • hva du ønsker å endre
  • hvorfor du ønsker å endre dette

Legg ved et kart som viser endringen du ønsker. Her finner du kart for eiendommen din. Du kan også kjøpe situasjonskart her.

Send søknaden med vedlegg på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. 

Varsel til berørte

De som blir berørt av endringen skal få uttale seg. Kommunen varsler naboer og offentlige instanser om endringen. De får minst 3 ukers frist til å uttale seg.

Hva koster det?

Du må betale et gebyr for å få behandlet søknaden om mindre endring. Du må betale ut fra det gebyrregulativet som gjelder på det tidspunktet vi mottar søknaden din. Se gebyrregulativet som gjelder. (PDF, 623 kB) Dersom du får avslag på en søknad om mindre reguleringsendring, må du betale grunngebyret.  

Dispensasjon fra plan

Hvis det er spesielle forhold ved saken din, kan det være et alternativ å søke om dispensasjon (unntak) fra plan i stedet for mindre endring. Her finner du informasjon om dispensasjon.