Bygge hybel eller leilighet i eksisterende bolig

Hvis du skal lage hybel eller leilighet i en bolig, må du sjekke her hvilke regler som gjelder for det. 

Er det en hybel eller en leilighet?

  • En leilighet er en selvstendig boenhet med egen inngang. Den er fysisk atskilt fra andre boenheter i samme bygning.
  • En hybel er en del av en bolig, der alle beboerne deler for eksempel kjøkken og bad. Hybel er ikke definert i plan- og bygningsloven.

Både leilighet og hybel kan leies ut hvis arealene er godkjente etter plan- og bygningsloven.

Hybel

Hvis du ønsker å bruke en del av boligen din som hybel, må alle oppholdsrommene i boligen være godkjent som rom for varig opphold. Hvis de ikke er godkjent, kan du søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. 

Leilighet

Hvis du ønsker å dele opp en bolig i to eller flere leiligheter, må du søke hjelp fra fagfolk.

Krav for ny leilighet

Leiligheten må

  • tilfredsstille alle branntekniske krav slik at boenheten utgjør en egen branncelle.
  • være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak.
  • ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett.
  • ha egen separat inngang.
  • tilfredsstille alle øvrige krav i lovverket til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon, parkering, uteareal med mer.

Tekniske krav til byggverk: veiledning til teknisk forskrift (TEK 17).

Sjekk planer og bestemmelser 

Reguleringsplanen kan ha bestemmelser som begrenser antall leiligheter.

Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å bygge 

Her finner du mer informasjon om å bygge leilighet i eksisterende bolig

Veiledning om å bygge leilighet i eksisterende bolig (PDF, 231 kB)