Orientering om feiing og tilsyn i fritidsboliger

Dersom du har mottatt en SMS med lenke til denne siden, er det planlagt feiing og/eller tilsyn med fyringsanlegg i din fritidsbolig / annet bygg enn helårsbolig.

Varselet gjelder eiendom der du er oppgitt som eier i matrikkelen eller på annen måte oppført som kontaktperson.

Feiing og tilsyn i fritidsboliger