Saksbehandling etter feiing og tilsyn

Du vil alltid motta en skriftlig rapport etter feiing eller tilsyn.

Dersom det ble avdekket feil eller mangler på fyringsanlegg som har betydning for din eller andres sikkerhet og som ikke kan utbedres med en gang, vil dette bli registrert som avvik. Det vil da bli satt i gang en sak med videre oppfølging.

Videre oppfølging av feiing og tilsyn

Dersom det ble registrert avvik, vil du motta en rapport som beskriver hvilke feil eller mangler som er påvist. 

Rapporten er ikke et pålegg, men stiller krav om at du innen en måned må levere en skriftlig tilbakemelding med tiltaksplan. Dersom du er uenig i avviksregistreringen kan du levere en skriftlig melding om at du ønsker å bestride denne.

Dersom du ikke leverer denne tiltaksplanen vil det etter hvert bli gitt pålegg og eventuelt vedtatt sanksjoner.

Du kan gi din tilbakemelding i ett av disse skjemaene:

Henvisninger

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forvaltningsloven