Brannvernkampanjer

Informasjon og motivasjons tiltak er en viktig del av brannvesenets forebyggende arbeid.

Rana kommune seksjon for brann og redning deltar på nasjonale brannvernkampanjer gjennom hele året.

Les mer om kampanjene her:

I tillegg gjennomfører vi lokale kampanjer.

  • Månedens brannfakkel, som er korte artikler i lokalavisen med brannverntips eller annen viktig informasjon fra brannvesenet.
  • Røykvarslerkampanjen, der vi hjelper eldre og andre som har behov behov for hjelp til å bytte batteri i røykvarsleren.