Rana kommune seksjon for brann og redning deltar på nasjonale brannvernkampanjer gjennom hele året.

Les mer om kampanjene her:

I tillegg gjennomfører vi lokale kampanjer.

  • Månedens brannfakkel, som er korte artikler i lokalavisen med brannverntips eller annen viktig informasjon fra brannvesenet.
  • Røykvarslerkampanjen, der vi hjelper eldre og andre som har behov behov for hjelp til å bytte batteri i røykvarsleren.