Arrangement og overnatting

Denne artikkelen gjelder:

  • Større arrangement (over 200 personer) som skjer i bygg eller område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger.
  • Fakkeltog eller fakkelmarkering.
  • Overnatting som skjer på steder som normalt ikke er beregnet til dette formålet. For eksempel i skoler og barnehager.

Som arrangør er det viktig at du tenker på sikkerheten til alle som skal delta.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en veileder for sikkerhet ved store arrangementer som arrangøren bør sette seg godt inn i. 

Arrangement og overnatting skal blant annet meldes til brannvesenet.

Melding til brannvesenet