Mulighet for slette noe fravær fra vitnemålet

Inntil 10 dagers fravær per skoleår kan trekkes fra på vitnemålet. 

  • gjelder for elever i ungdomsskolen
  • skolen vurderer om vilkår for å få fravær trukket fra oppfylles 
  • frist for å sende søknad til skolen er 01.juni i skoleåret fraværet har vært