Medisin i skoletiden

Hvis ditt barn har behov for medisin gjennom skoledagen må dere ta kontakt med skolen for å lage en avtale. 

Rana kommune bruker sentralt gitte rutiner og skjema.

Er det behov for opplæring for ansatte i skolen må det avtales med helsesøster eller sykehus.