Frivillig leksehjelp

Alle elever på 1-4. årstrinn har rett til leksehjelp for å kunne gi støtte til læringsarbeid, følelse av mestring, sette gode rammer for selvstendig arbeide og for å utjevne sosiale forskjeller i opplæringen.                                                         

Tilbudet er frivilling og er ulikt organisert på hver skole. Dere vil få informasjon om leksehjelpen når skoleåret starter opp. 

Ta kontakt med din skole for å få vite mer. 

Retten til leksehjelp