Frivillig leksehjelp

Elever i grunnskolen har rett til leksehjelp som skal gi støtte til læringsarbeid, øke elevens følelse av mestring, sette gode rammer for elevens selvstendige arbeide og for å utjevne sosiale forskjeller i opplæringen.                                                        

Tilbudet er frivilling og er ulikt organisert på hver skole. Dere vil få informasjon om leksehjelpen når skoleåret starter opp. 

Ta kontakt med din skole for å få vite mer. 

Retten til leksehjelp

Mer informasjon om leksehjelp i grunnskolen finner du på Utdanningsdirektoratets sider.