Klage på en standpunkt- eller eksamenskarakter i ungdomsskolen

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer i grunnskolen. Det kan også klages om en elev ikke har fått standpunktkarakter i et fag.

Karakter på skriftlig eksamen kan også klages på. På muntlig eksamen kan det bare klages på formelle feil. 

Dersom du er under 15 år, må foreldrene dine godkjenne at du klager. Hvis du er under 18 år kan foreldrene dine klage på en karakter selv om du ikke ønsker å klage selv.