Digitale hjelpemidler som elevene kan bruke på eksamen i grunnskolen

Under sentralt gitt (skriftlig) eksamen i grunnskolen har elever og voksne deltakere tilgang til et avgrenset antall nettbaserte hjelpemidler. 

Nasjonale føringer for hjelpemidler til eksamen