Fri fra skolen

Elever som planlegger å være borte fra skolen må søke om fri på forhånd.

Ved søknad om fri for ferieturer vurderer skolen om elevens fravær fører til et for dårlig grunnlag for å sette karakterer eller av annen grunn ikke bør innvilges.