Gå på annen skole enn nærskolen?

Å gå på en annen skole enn den som ligger i skolekretsen krever at det er et vedtak om det. Det må være særlige pedagogiske eller sosiale årsaker som kan relateres til skolen som kan gi grunnlag for å få innvilget dette. Midlertidig adresse av særlige årsaker som for eksempel beredskapshjem, fosterhjem eller sykdom i hjemmet kan også gi grunnlag for å fortsette på samme skole. 

Søk skolebytte (PDF, 23 kB)