Begynne på videregående skole

I løpet av våren det året en elev går i 10.klasse er det tid for å søke seg inn på den videregående skolen en ønsker å gå på. 

Skolens rådgiver vil gi mer informasjon om ulike utdanningsprogram i forkant av søknadsfristen 01.mars (01.februar)

Du kan lese mer om hvilke undervisningsprogram som finnes på vilbli.no