Begynne på skole i Rana?

Velkommen til grunnskolegang i Rana kommune.

- i kommunen finnes det syv barneskoler, to kombinertskoler, en ungdomsskole og to private skoler. 

- du kan lese mer om den enkelte skole på kommunens hjemmeside