Koronaveileder for skolene i Rana

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak i skolene. Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene.

Skjer det endringer vil Rana kommunes informasjonsside om covid-19 fortelle deg hva som gjelder. 

Dere vil også få informasjon via skolens administrative system, så alle foresatte anbefales å laste ned appen Min Skole. 

Lurer du på noe kan du ta kontakt med skolen. Har du barn på videregående skole finner du mer informasjon på Nordland Fylkeskommune.

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler

- barneskoler

- ungdomsskoler

- videregående skole

Trafikklysmodellen for skoler

Nyheter om koronaviruset - Statsforvalteren i Nordland

Folkehelseinstituttet FHI

Informasjon til foreldre om korona