Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogram er et opplærings- og kvalifiseringstilbud, hvor du mottar Introduksjonsstønad.

 

Lenke til imdi`s informasjonsside om introduksjonsprogrammet: Introduksjonsprogram

Lenke til Introduksjonsloven: Introduksjonsloven

Lenke til Integreringsloven: Intergreringsloven