SLT- Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.
Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. 
 

SLT modellen i tre nivåer