Er du bekymret for et barn/ungdom

Om du er bekymret for et barn eller en ungdom er det flere tjenester du kan kontakte for å drøfte dine bekymringer og melde fra slik at barnet eller ungdommen kan få riktig hjelp.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har helsesykepleiere som følger opp alle barn i vår kommune fra nyfødt til de går ut av skolen. Om du ønsker kan du ta kontakt med den aktuelle helsesykepleier ut fra alder.

Helsestasjon 0-5 år Skolehelsetjeneste

Om barnet /ungdommen trenger samtale eller foreldre er i behov av veiledning knyttet til foreldrerollen er det mulig å få kontakt med familietjenesten. En vil da også ha mulighet til samtaler med kommunepsykologen.

Familietjenesten

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn, ungdom og foreldre kan også selv ta kontakt med barnevernet. 

Barneverntjenesten