Vedtekter for barnehagene i Rana

Barnehagetilbudet i Rana skal være tilpasset barnas behov innenfor økonomiske rammer slik at førskolebarn i Rana får et lærende, positivt, trygt og utfordrende oppvekstmiljø.

Barnehagedriften utføres i henhold til regelverk, lov, forskrifter, politiske føringer og vedtak. Barnehagedriften skal utføres med rett og høy faglig kompetanse innenfor økonomiske rammer, og gi høy etisk verdi for kommunens innbyggere.​  

Vedtekter for kommunale barnehager vedtas av kommunestyret i Rana. 

Vedtekter for private barnehager vedtas av barnehagens styre.