Tilskudd til og etablering av private barnehager

Kommunen bestemmer sats for kommunalt tilskudd til private barnehager. Dette gjøres før 31.oktober hvert år. Private barnehager får brev om dette. Barnehagen kan klage på vedtak om tilskudd tre uker fra vedtaket er mottatt.

Øvrige satser for tilskudd følger nasjonal forskrift om tilskudd til private barnehager. 

Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager 

Ny privat barnehage eller utvidelse av eksisterende privat barnehage?

Ved planer om å bygge barnehage eller utvide eksisterende barnehage vurderer kommunen om de gir kommunalt tilskudd før søknad om godkjenning behandles.

Søk om tilskudd til utvidelse eller nyetablering
 

Etablere eller utvide privat barnehage