Søke dispensasjon fra utdanningskrav i barnehager

Hvis en person ikke oppfyller kvalifikasjonskravene i stilling som pedagogisk leder eller styrer, kan ikke personen ansettes i stillingen uten å ha fått dispensasjon fra utdanningskravet. Barnehagen må derfor være tidlig ute med å søke om dispensasjon. Stillingen må ha vært lyst ut før dere kan søke om dispensasjon.

Dokumentasjon på utvikling for ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet - Søknadsskjema  (PDF, 112 kB) 

Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for styrer eller pedagogisk leder (DOCX, 217 kB)

Dokumentasjonsskjema- krav til pedagogisk bemanning (PDF, 137 kB)

Både søknad og dokumentasjonsskjema sendes inn til barnehagemyndigheten på   postmottak@rana.kommune.no.  Da må dere merke emnefeltet med "Søknad om midlertidig dispensasjon for (barnehagens navn)". Eller dere kan sende den i posten til Rana kommune, barnehagemyndigheten, Postboks 173, 8601 Mo i Rana .