Koronatiltak i barnehagene i Rana

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak i barnehagene. Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehagene for de ulike nivåene.

Oppdatert sentral informasjon om hvilke regler som gjelder: