Barnehagebarn som trenger ekstra oppfølging og/eller tilrettelegging.

  • barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp
  • barn som har tegnspråk som førstespråk
  • barn som har nedsatt funksjonsevne

Det gjøres en vurdering av hvilken hjelp det enkelte barn trenger.