Barn og unge inkludering

Rana kommune jobber for å inkludere barn og unge gjennom ulike tiltak og samarbeid med frivillige organisasjoner.

Kommuner som får statlige midler gjennom tilskuddsordningen skal ha en knutepunktfunksjon som koordinerer det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen.

Knutepunktfunksjonen skal være et kontaktpunkt i kommunen for andre aktører som jobber med inkludering av barn i målgruppen.