Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

Vaksine

Emneord (los) Smittevern

Du har rett til å få vaksinering mot smittsomme sykdommer.


Beskrivelse
 • Vaksinasjon av barn gjøres på helsestasjonen og av skolehelsetjenesten


 • Tilbud om reisevaksinering gis ved de fleste fastlegekontorene i kommunen, og ved Stamina Helse som er et privat vaksinasjonskontor. Ta kontakt med det e​nkelte kontor for nærmere opplysninger og rutiner for timebestilling. 

 • Kommunens ansvar for smittevern og vaksinasjonstilbud til ​flyktninger, herunder lovpålagt tuberkulosekontroll, blir ivaretatt i samarbeid mellom helsesøstertjenesten og lokalmedisinsk senter

 •  Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

  • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
  • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
  • vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG) 
Kriterier

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Lovpraksis

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og § 3-1
smittevernloven kapittel 3 

Kontakt oss