Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

Skolemiljøet

Med skolemiljø menes både den fysiske arbeidsplassen og lekearealet til elevene og det psykososiale miljøet. Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Og alle har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Beskrivelse

Både elevene, de foresatte og råd og utvalg som representerer disse, kan be om tiltak som skal bedre skolemiljøet. Skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid og fatte et skriftlig vedtak. 

Skolen skal holde elever og foresatte informert om alt som er viktig for skolemiljøet. Elever og foresatte har rett til innsyn i all dokumentasjon om skolemiljøet og de har rett til å uttale seg.

I mobbesaker er reglene litt annerledes. Se egen beskrivelse for Mobbing - mottiltak.

 
Målgruppe
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelp
  • Foresatte
Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis
Se spesielt
friskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø
opplæringslova Kapittel 9A
Ansvarlig enhet
Utførende enhet